Предявяване на претенция за обезщетение


От съображения за сигурност на информацията трябва да се въведе номер на полицата, за да предявите претенция. Номерът на полицата трябва да изглежда по този начин: 93001110000690.