Проверка за заведени щети Имущество

Номерът на полицата трябва да изглежда по един от следните начини: 980617100000001 / 98031610000001 / 98011610000001.