Застраховка "Домашно имущество - Уют и спокойствие"

Със застраховка „Домашно имущество“- Уют и спокойствие от Лев Инс получавате сигурност, спокойствие и надеждна защита в следните събития:

пожар; природни бедствия; аварии на ВиК; късо съединение/ токов удър; удар от ППС или животно; заметресение; кражба; вандализъм; пожар от злоумишлени действия; тероризъм; отговорност към 3-ти лица; разходи, свързани с посочените рискове
Срещу 35 лева на година получавате до 30 000лв. покритие за вреди по недвижимо имущество и до 4 000 лв. за движимо.