Застраховка "Домашно имущество"

Код за отстъпка:

 

Покрити рискове

 
Ако предложените застрахователни суми, покрити рискове и условия на застраховка "Домашно имущество" не съвпадат изцяло с Вашите потребности, може да се обърнете към удобен за Вас офис на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД, за да сключите застраховка, отговаряща напълно на Вашите желания. Контакти ще намерите в раздел "Клонова мрежа".