Проверка за заведени щети Автокаско

Номерът на полицата трябва да изглежда по следния начин: 93001610000001